hałas - mapy akustyczne - wibroakustyka - wyciszanie pomieszczeń  - HALAS.wortale.net

Wykaz norm

ZAŁĄCZNIK I - WSKAŹNIKI POZIOMU HAŁASU

czytano 5818 razy

Dyrektywa COM(2000) 468 final

ZAŁĄCZNIK I
WSKAŹNIKI POZIOMU HAŁASU

Poziom w porze dnia-wieczoru-nocy


Określenie

Poziom Ldwn (lub LDWN) w porze dnia-wieczoru-nocy w decybelach (dB) określa następujący wzór:


gdzie:

Ldzień - długotrwały, średni poziom dźwięku A, zdefiniowany w normie ISO 1996-2: 1987, określony w ciągu wszystkich okresów dnia w roku;

Lwieczór - długotrwały, średni poziom dźwięku A, zdefiniowany w normie ISO 1996-2: 1987, określony w ciągu wszystkich okresów wieczoru w roku;

Lnoc - długotrwały, średni poziom dźwięku A, zdefiniowany w normie ISO 1996-2: 1987, określony w ciągu wszystkich okresów nocy w roku;

gdzie:
pora dnia trwa 12 godzin, pora wieczoru trwa 4 godziny, a pora nocy trwa 8 godzin; państwa członkowskie mogą założyć, że ogólnie przyjęty czas odpoczynku po południu stanowi część "wieczoru" i odpowiednio skrócić porę wieczoru (ustalenie to dotyczyłoby bez wyjątku hałasu pochodzącego ze wszystkich rodzajów źródeł);

państwa członkowskie określą początek dnia (i odpowiednio początek wieczoru i nocy), przy czym ustalenie to dotyczyłoby bez wyjątku hałasu pochodzącego ze wszystkich rodzajów źródeł; jako przedziały domyślne można przyjąć 07.00 -19.00, 19.00-23.00 i 23.00-07.00 czasu miejscowego;

rok - oznacza rok brany pod uwagę pod względem emisji dźwięku i średni rok pod względem warunków meteorologicznych, przy czym średni rok pod względem warunków meteorologicznych można określić jako ten, który charakteryzuje średnie warunki meteorologiczne uśrednione dla przedziału co najmniej ostatnich dziesięciu lat;

oraz gdzie:
rozważa się dźwięk padający, co oznacza, że zaniedbuje się dźwięk odbity od elewacji budynku lub innego rozważanego obiektu.

Wysokość punktu oceny Ldwn zależy od celu jego zastosowania:

jeśli celem jest opracowanie strategicznych map hałasu dla narażenia na działanie hałasu w budynkach lub w ich pobliżu, punkty oceny umieszcza się na wysokości 4,0ą0,2 m (3,8 - 4,2 m) ponad poziomem gruntu, na wysokości 2,0ą0,2 m przed najbardziej eksponowaną elewacją; w przypadku opracowywania map hałasu, zgodnie z artykułem 7 niniejszej Dyrektywy, najbardziej eksponowaną elewacją będzie zewnętrzna ściana skierowana ku konkretnemu źródłu hałasu i znajdująca się najbliżej tego źródła; w przypadku innych zastosowań można wybrać inne rozwiązania;

jeśli celem jest opracowanie strategicznych map hałasu dla parków publicznych i względnie cichych obszarów na otwartej przestrzeni, punkty oceny umieszcza się na wysokości 4,0ą0,2 m ponad poziomem gruntu;

jeśli to stosowne, zaleca się oparcie poziomic strefy na wartości Ldwn na wysokości 4 m;

w przypadku innych zastosowań można przyjąć inne wysokości, natomiast nie mogą one nigdy być niższe niż 1,5 m nad poziomem gruntu; można tutaj podać następujące przypadki:

projektowanie miejscowych rozwiązań w zakresie zmniejszania wpływu hałasu na konkretne budynki;

szczegółowa mapa hałasu dla ograniczonego obszaru, pokazująca ekspozycję indywidualnych budynków.Zastosowanie LDWN do oceny i zmniejszenia negatywnych skutków hałasu

W przypadku długotrwałego narażenia na działanie hałasu, LDEN wywiera udowodniony wpływ na stopień uciążliwości dla społeczności, a zwłaszcza decyduje o procentowym udziale respondentów oceniających go jako bardzo uciążliwy (%HA).

Łącznie ze szczególnymi relacjami dawki i skutku, LDWN można również zastosować w następujących przypadkach:

uciążliwości powodowanej przez hałas zawierający silne składowe tonalne;

uciążliwości powodowanej przez hałas o charakterze impulsowym;

negatywnych skutków dla uczenia się dzieci.

Zmniejszenie wartości LDEN ograniczy także liczbę osób cierpiących na konkretne dolegliwości zdrowotne, jak np. zakłócenie snu, stres, nadciśnienie lub utrudnione porozumiewanie się. Jednakże, optymalna ocena i zmniejszenie takich konkretnych skutków może wymagać zastosowania dodatkowego wskaźnika poziomu hałasu.Wskaźnik poziomu hałasu w porze nocy

Określenie

Wskaźnik poziomu hałasu w porze nocy Lnoc (lub LNOC) to długotrwały, średni poziom dźwięku A, zdefiniowany w normie ISO 1996-2: 1987, określony w ciągu wszystkich okresów dnia w roku;

gdzie:
pora nocy trwa 8, zgodnie z jej określeniem w punkcie 1 ustępu 1 tego załącznika;

rok - oznacza rok brany pod uwagę pod względem emisji dźwięku i średni rok pod względem warunków meteorologicznych, zgodnie z jego określeniem w punkcie 1 ustępu 1 tego załącznika;

rozważany jest dźwięk padający, zgodnie z jego określeniem w punkcie 1 ustępu 1 tego załącznika;
punkt oceny jest taki sam, jak dla LDWN.
Należy zauważyć, że w określeniu Lnoc nie dodaje się 10 dB.

Zastosowanie LNOC

W przypadku długotrwałego narażenia na działanie hałasu, LNOC wywiera udowodniony wpływ na zakłócenie snu u osób zgłaszających tę dolegliwość, wyrażony np. jako procentowy udział respondentów informujących o poważnym zakłóceniu ich snu (%HS).

LNOC może także być odpowiednim wskaźnikiem dla konkretnych skutków medycznych lub społecznych związanych z narażeniem na działanie hałasu w porze nocy (jakość snu, przebudzenia, problemy z zaśnięciem itp.). Dlatego też obniżenie wartości LNOC z pewnością ograniczy wszelkie negatywne skutki zdrowotne powodowane przez narażenie na hałas w porze nocy. Przy czym, w odniesieniu do niektórych konkretnych skutków i niektórych specyficznych rodzajów hałasu, skuteczność działań może podnieść zastosowanie dodatkowych wskaźników.Zastosowanie dodatkowych wskaźników poziomu hałasu w szczególnych przypadkach

Poza LDWN i LNOC, korzystne może okazać się zastosowanie specjalnych wskaźników poziomu hałasu i odpowiadających im wartości dopuszczalnych. Poniżej podano przykłady takich zastosowań.

rozważane źródło hałasu działa tylko przez niewielką część czasu (np. mniej niż 20% przedziału czasu składającego się ze wszystkich okresów dni w roku, wszystkich okresów wieczorów w roku lub wszystkich okresów nocy w roku);

w jednym lub więcej okresów występuje średnio niewielka liczba zdarzeń (np. mniej niż jedno zdarzenie akustyczne o charakterze hałasu na godzinę; przy czym jako takie zdarzenie akustyczne określa się hałas, który trwa krócej niż 5 minut; jego przykładem może być hałas wytwarzany przez przejeżdżający pociąg lub przelatujący samolot);

hałas zawiera silną składową niskiej częstotliwości;
szczególna ochrona weekendu lub danej części roku;
szczególna ochrona pory wieczoru;
połączone działanie hałasu z różnych źródeł;
względnie ciche obszary na otwartej przestrzeni.

W podanych poniżej szczególnych przypadkach można zastosować albo LDEN łącznie ze specjalnymi relacjami dawki i skutku, albo specjalny wskaźnik poziomu hałasu, składający się z LDEN skorygowanego w taki sposób, aby odzwierciedlał różnicę wobec normalnych przypadków w zakresie relacji dawki i skutku:

hałas zawierający silne składowe tonalne;
hałas o charakterze impulsowym.

Przy wyborze tej ostatniej możliwości, skorygowany wskaźnik powinno się opatrzyć zupełnie innym symbolem niż "LDEN" lub "Lnoc".


» ZAŁĄCZNIK II - METODY OCENY
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji HALAS.WORTALE.NET.
komentarzy: 2         Dodaj komentarz

2009-02-12 10:56 | Irek
Jeśli elektrownia wiatrowa, pojedyńczy wiatrak, emituje hałas na poziomie 45 dB, to jesteś w tej szczęśliwej sytuacji, że z odległości 500m nie masz szans, żeby to usłyszeć

2009-02-04 18:59 | kazimierz
CZY KTOŚ BYL BY W STANIE OBLICZYC JAK BARDZO BEDĄ UCIĄŻLIWE FARMY WIATROWE ,KTÓR W ODLEGŁÓŚCI 500 M MAJA 45 DEC I TAK PRZEZ 30 LAT DZIEŃ I NOC?POTRZEBUJE TO DO NAPISANIA PROTESTU

Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ profesjonalne portale internetowe Soluma | | mapa witryny | login statystyka